NFZ o zdrowiu. Osteoporoza

NFZ o zdrowiu. Osteoporoza
Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie epidemiologii osteoporozy, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki stosowane w leczeniu cukrzycy, ciągłości farmakoterapii oraz złamań osteoporotycznych.
Data publikacji:
2023-06-22
Typ publikacji:
Okolicznościowy
Słowa kluczowe:
osteoporoza, złamania osteoporotyczne
Poziom agregacji:
województwa, powiaty
Zakres lat:
2013 - 2022

W raporcie

Światowy Dzień Osteoporozy jest obchodzony 20 października. Z tej okazji w 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport zawierający dane w zakresie epidemiologii, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki stosowane w leczeniu osteoporozy, ciągłości farmakoterapii oraz złamań osteoporotycznych. W 2023 roku została opublikowana aktualizacja raportu w formie arkusza kalkulacyjnego i zawiera wszystkie wykresy i tabele zawarte w raporcie.

Szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2022 roku, oparta na wskaźnikach epidemiologicznych, to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety. 

Do głównych niemodyfikowalnych czynników ryzyka zachorowania na osteoporozę należą:

 • zaawansowany wiek,
 • płeć żeńska,
 • rasa kaukaska.

Wskazuje się również szereg potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak:

 • niska podaż wapnia,
 • niedobór witaminy D,
 • nadmierne spożycie alkoholu,
 • palenie tytoniu,
 • siedzący tryb życia i unieruchomienie.

Wartość refundacji świadczeń z powodu osteoporozy w 2022 roku wyniosła 73 mln zł dla 220 tys. pacjentów. W 2022 roku recepty na refundowane leki stosowane w leczeniu osteoporozy zrealizowało 151 tys. pacjentów, a wartość refundacji tych leków wyniosła 63 mln zł.

Porównując szacowaną liczbę chorych z wartością chorobowości rejestrowanej oszacowano, że stopień niedoszacowania liczby chorych na osteoporozę w 2022 roku wyniósł 75%. Odpowiada to liczbie 1,62 mln niezdiagnozowanych osób, z czego 470 tys. było powyżej 80. roku życia.

W 2022 roku odnotowano 146 tys. złamań, które najczęściej przypisywane są osteoporozie. Wartość refundacji świadczeń z tego powodu wyniosła 795 mln zł, z czego 65% to środki przeznaczone na świadczenia z powodu złamań bliższego końca kości udowej (b.k.k.u.) (35,4 tys. złamań w 2022 roku).

W raporcie NFZ przeczytasz o:

 • epidemiologii osteoporozy w Polsce i Europie,
 • świadczeniach udzielonych z rozpoznaniem osteoporozy,
 • lekach refundowanych stosowanych w leczeniu osteoporozy oraz ciągłości farmakoterapii,
 • liczbie i refundacji złamań osteporotycznych.

Pliki do pobrania