Informacje dot. liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu głuchoty

Informacje dot. liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu głuchoty
Dane z lat 2016-2018.
Data publikacji:
2019-12-06
Słowa kluczowe:
głuchota, niedosłuch, H90
Zakres lat:
2016 - 2018
Zakres miesięcy:
Styczeń - Grudzień

Opis

Zestawienie przedstawia liczbę chorych powyżej 65. Roku życia leczonych w Polsce z rozpoznaniem głębokiego niedosłuchu i głuchoty (H90 wg klasyfikacji chorób ICD10) w latach 2016-2018. Dane zaprezentowano dla całego rozpoznania oraz z dokładnością do pięcioznakowych rozszerzeń.

Pliki do pobrania