Informacje dot. liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu głuchoty
Dane z lat 2016-2018.
Data publikacji:
2019-12-06
Słowa kluczowe:
głuchota, niedosłuch, H90
Zakres lat:
2016 - 2018
Zakres miesięcy:
Styczeń - Grudzień