System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

O projekcie

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) jest dostępny pod adresem: https://sezoz.ezdrowie.gov.pl/.

Głównym celem SEZOZ jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie dot. wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej.

  

Co umożliwia SEZOZ?

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia umożliwia:

  • gromadzenie i zarządzanie informacjami na temat zasobów ochrony zdrowia w szczególności wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z póz. zm.);
  • dostęp do zintegrowanych, spójnych i wiarygodnych danych o określonych zasobach w systemie ochrony zdrowia. 

 

Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SEZOZ można uzyskać:

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta). 

 

Podręcznik użytkownika SEZOZ

Założenie konta i logowanie do systemu


Pobierz Pobierz