Choroby narządu wzroku - Aktywne monitorowanie w okulistyce.

Opis przedmiotu monitorowania

Wprowadzona w lipcu 2018 roku zmiana finansowania sekcji B JGP obejmowała m.in. zniesienie wpływu czasu trwania hospitalizacji na jej wycenę, wprowadzenie wskaźników jakościowych w leczeniu zaćmy (pogorszenie ostrości, pęknięcie torebki tylnej, zapalenie wnętrza gałki ocznej), doprecyzowanie kategorii zaćm powikłanych, wprowadzenie dodatkowych wskaźników finansowych dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń (leczenie jaskry - 250 zabiegów, witrektomia - 400 zabiegów) oraz doprecyzowanie katalogu rozpoznań dla leczenia zachowawczego.

Raport interaktywny przedstawia leczenie chorób oka u osób dorosłych i zawiera m.in.: statystyki dla hospitalizacji osób dorosłych oraz informacje o leczeniu najczęstszych schorzeń i zabiegach. Plansze będą aktualizowane okresowo.


Udział hospitalizacji według czasu trwania (2 kwartał 2020)

Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

Raport interaktywny

Plansza interaktywna (plansza wyświetla się poprawnie w najnowszych wersjach przeglądarek internetowych!)