Diagnostyka obrazowa (TK i RM)

Opis przedmiotu monitorowania

Od kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 37/2019/DSOZ z 29 marca 2019, Prezes NFZ wprowadził bezlimitowe rozliczanie i finansowanie badań tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM). Celem wprowadzonych zmian było zwiększenie liczby świadczeń, a tym samym poprawa dostępności diagnostyki obrazowej. W celu monitorowania skutków wprowadzonej zmiany NFZ publikuje okresowe raporty, które przedstawiają zmiany w liczbie i dostępności świadczeń w porównaniu do wybranego okresu bazowego.

Poniżej załączono najnowszy raport w formie statycznej ilustrujący zmiany w tym obszarze, porównując najnowszy miesiąc sprawozdawczy z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.

Informacje zawarte na tej stronie aktualizowane będą raz na kwartał.

Comiesięczne raporty dostępne są na dane.gov.pl:

Liczba wykonanych badań rezonansu magnetycznego (RM) wykonanych w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK)

Liczba wykonanych badań tomografii komputerowej (TK) wykonanych w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK)
  

Pliki do pobrania