Podstawowa opieka zdrowotna

Opis przedmiotu monitorowania

Przedmiotem monitorowania jest liczba porad udzielonych w podstawowej opiece zdrowotnej.

  Raport zawiera on informacje o:
 • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii trzyznakowej);
 • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do rozdziału), płci i wieku pacjenta;
 • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do rozdziału), województwa i powiatu zamieszkania pacjenta;
 • liczbie wystawionych kart DiLO podczas porad POZ, w przeliczeniu na 10 tys. ludności;
 • wartości leków ze zrealizowanych w ciągu 30 dni zrefundowanych recept wystawionych podczas porady.
  W raporcie, z dokładnością do powiatu zamieszkania pacjenta, przedstawiono informacje o:
 • odsetku jaki stanowiły porady, przy których jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 (Wydanie powtórnej recepty);
 • odsetku jaki stanowiły porady, przy których nie sprawozdano rozpoznania współistniejącego, wśród porad gdzie jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 (Wydanie powtórnej recepty);
 • medianie porad przypadającej na jednego lekarza;
 • odsetku lekarzy, którzy udzielili mniej niż 50 porad.

Raport zawiera dane w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej. W celu umożliwienia porównania, statystyki zostały przedstawione dla miesiąca poprzedniego oraz analogicznego w poprzednim roku.Pliki do pobrania