zmień mnie

NFZ o zdrowiu. Choroba Alzheimera i choroby pokrewne
Choroba Alzheimera to najczęstsza choroba neurozwyrodnieniowa przebiegająca z otępieniem, charakteryzująca się postępującymi zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych, które po kilku latach trwania prowadzą do całkowitej utraty samodzielności intelektualnej i fizycznej
Data publikacji:
2022-05-16
Typ publikacji:
Okolicznościowy
Słowa kluczowe:
choroba Alzheimera, otępienie
Poziom agregacji:
województwa
Zakres lat:
2014 - 2019

Choroba Alzheimera

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport dotyczący choroby Alzheimera i chorób pokrewnych przygotowany we współpracy ze środowiskiem ekspertów. Przyczyny występowania choroby Alzheimera nie są w pełni znane. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i jest wyższe w przypadku kobiet. Zwiększone ryzyko zachorowania występuje dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię, chorobę niedokrwienną serca czy cukrzycę typu 2. Dodatkowo, czynnikiem ryzyka jest również pierwszy stopień pokrewieństwa z osobą, u której stwierdzono chorobę Alzheimera, jednak nie warunkuje on rozwoju choroby. Wg danych Institute for Health Metrics and Evaluation w 2019 roku na chorobę Alzheimera i choroby pokrewne chorowało w Polsce 585 tys. osób, co stanowiło 1,5% populacji.

Chorobowość rejestrowana

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, chorobowość rejestrowana choroby Alzheimera i chorób pokrewnych wynosiła w 2019 roku 379 tys. osób i była o 12% wyższa niż w 2014 roku. Świadczenia udzielano głównie w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. W strukturze wartości refundacji świadczeń dominowały jednak świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz świadczenia udzielone w ramach długoterminowej opieki psychiatrycznej (w 2019 roku stanowiły 61% spośród 186 mln zł przeznaczonych na refundację świadczeń udzielonych z powodu choroby Alzheimera i chorób pokrewnych).

Refundacja leczenia

W latach 2014-2019 refundowane były leki z dwoma substancjami czynnymi stosowanymi w leczeniu choroby Alzheimera: donepezili hydrochloridum i rivastigminum. W 2019 roku tego typu leki wykupiło 124 tys. pacjentów, a wartość refundacji wyniosła 44 mln zł. Wśród leków nierefundowanych przez NFZ dominowały leki z substancją memantinum—leki z tą substancją zostały wykupione w 2019 roku przez 138 tys. pacjentów. Analiza ciągłości farmakoterapii lekami refundowanymi wskazuje, że odsetek pacjentów, którzy w rocznym okresie obserwacji zrealizowali recepty pozwalające na pokrycie co najmniej 80% dni terapii różnił się pomiędzy substancjami czynnymi. W przypadku terapii lekami z substancją donepezili hydrochloridum odsetek ten wynosił 29%, rivastigminum w postaci innej niż plastry – 11%, a w przypadku plastrów z substancją czynną rivastigminum – 24%.

Instrukcja do wykresu

Refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z powodu choroby Alzheimera i chorób pokrewnych wyniosła w 2019 roku 87 mln zł. Pod względem liczby pacjentów realizujących zlecenia oraz wartości refundacji i dopłat pacjentów dominowały pieluchomajtki.

W raporcie NFZ przeczytasz o:

  • czynnikach ryzyka choroby Alzheimera,
  • chorobie Alzheimera i chorobach pokrewnych w Europie i Polsce,
  • epidemiologii rejestrowanej,
  • świadczeniach z rozpoznaniem choroby Alzheimera i chorób pokrewnych,
  • lekach stosowanych w leczeniu choroby Alzheimera,
  • ciągłości farmakoterapii refundowanymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby Alzheimera,
  • refundowanych wyrobach medycznych wydawanych na zlecenie z powodu choroby Alzheimera i chorób pokrewnych.

Instrukcja do wykresu

Prezentowany wykres jest interaktywny co oznacza, że możesz poruszać się po nim odkrywając dodatkowe treści:

  • po najechaniu kursorem myszy na dowolny słupek wyświetla się etykieta zawierająca dane,
  • po kliknięciu w wykres możesz poruszać się po nim za pomocą strzałek klawiatury. Każde kliknięcie przenosi do kolejnej serii danych w danej kategorii. Jeśli nie ma kolejnych serii danych w danej kategorii, to kliknięcie przeniesie do pierwszej serii danych z kolejnej kategorii,
  • dane przedstawione na wykresie znajdują się w pliku do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania