Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, nie tylko dla pacjenta, ale również dla farmaceuty. Receptę elektroniczną można zrealizować po przekazaniu przez pacjenta 4-cyfrowego kodu dostępowego wraz z numerem PESEL lub na podstawie wydruku informacyjnego. Po zrealizowaniu e-recepty możliwy jest stały dostęp do dokumentu zarówno e-recepty, jak i dokumentu jej realizacji z poziomu sytemu aptecznego.

Zalety korzystania z recepty elektronicznej

 • czytelna dla farmaceuty - brak problemów z błędnymi danymi, brakiem pieczątki, czy niewyraźnym pismem
 • ograniczenie błędów
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta Internetowego Konta Pacjentaotwiera się w nowej karcie i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept
 • optymalizacja czasu farmaceutów
 • brak konieczności wydawania odpisów - dzięki możliwości częściowej realizacji e-recept, również refundowanych
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept
 • możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta (za zgodą pacjenta), co umożliwia zapewnienie kompleksowej opieki farmaceutycznej
 • uproszczenie procesu retaksacji recept
Dowiedz się więcejo: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

Pierwszym krokiem jest wygenerowanie certyfikatów potrzebnych do komunikacji z Systemem P1. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1. Wniosek składany jest za pośrednictwem strony SOW (System Obsługi Wniosków) otwiera się w nowej karcie i podpisywany przez kierownika apteki / punktu aptecznego bezpłatnym Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Następie apteka uzyskuje moduł e-recepty w swoim systemie aptecznym i konfiguruje system zgodnie z instrukcjami dostawcy oprogramowania. Od tego momentu apteka jest gotowa do realizacji e-recept.

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, nie tylko dla pacjenta, ale również dla farmaceuty. Receptę elektroniczną można zrealizować po przekazaniu przez pacjenta 4-cyfrowego kodu dostępowego wraz z numerem PESEL lub na podstawie wydruku informacyjnego. Po zrealizowaniu e-recepty możliwy jest stały dostęp do dokumentu zarówno e-recepty, jak i dokumentu jej realizacji z poziomu sytemu aptecznego.

Zalety korzystania z recepty elektronicznej

 • czytelna dla farmaceuty - brak problemów z błędnymi danymi, brakiem pieczątki, czy niewyraźnym pismem
 • ograniczenie błędów
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta Internetowego Konta Pacjentaotwiera się w nowej karcie i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept
 • optymalizacja czasu farmaceutów
 • brak konieczności wydawania odpisów - dzięki możliwości częściowej realizacji e-recept, również refundowanych
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept
 • możliwość uzyskania dostępu do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta (za zgodą pacjenta), co umożliwia zapewnienie kompleksowej opieki farmaceutycznej
 • uproszczenie procesu retaksacji recept
Dowiedz się więcejo: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

Pierwszym krokiem jest wygenerowanie certyfikatów potrzebnych do komunikacji z Systemem P1. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1. Wniosek składany jest za pośrednictwem strony SOW (System Obsługi Wniosków) otwiera się w nowej karcie i podpisywany przez kierownika apteki / punktu aptecznego bezpłatnym Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Następie apteka uzyskuje moduł e-recepty w swoim systemie aptecznym i konfiguruje system zgodnie z instrukcjami dostawcy oprogramowania. Od tego momentu apteka jest gotowa do realizacji e-recept.