Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego (RPRM)

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://rprm.ezdrowie.gov.pl/.

System umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w postaci elektronicznej, w systemie ogólnopolskim, w zakresie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym poz. 993).

 

Logowanie

Logowanie jest realizowane za pomocą Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).

Link do rejestracji nowego konta na platformie jest dostępny pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl/.

  

Jak możemy pomóc?

Dane kontaktowe administratora biznesowego systemu RPRM

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia na adres e-mailowy: dep-db@mz.gov.pl.

Dane kontaktowe administratora technicznego systemu RPRM

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Pliki do pobrania