Diagnostyka obrazowa (TK i RM)

Opis przedmiotu monitorowania

Od kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 37/2019/DSOZ z 29 marca 2019, Prezes NFZ wprowadził bezlimitowe rozliczanie i finansowanie badań tomografii komputerowej  (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM). Celem wprowadzonych zmian było zwiększenie liczby świadczeń, a tym samym poprawa dostępności do diagnostyki obrazowej. W celu monitorowania skutków wprowadzonej zmiany NFZ publikuje okresowe raporty, których celem jest przedstawienie zmian w liczbie i dostępności świadczeń w porównaniu do wybranego okresu bazowego.

Poniżej załączono zbiór materiałów, tj. najnowszy raport w formie statycznej oraz załącznik z danymi w formie arkusza kalkulacyjnego, ilustrujący zmiany w tym obszarze, porównując najnowszy miesiąc sprawozdawczy z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.

W plikach .zip znajdują się dotychczasowe raporty (plik .pdf oraz załącznik w postaci pliku .xlsx).

Pliki do pobrania