Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

O projekcie

System dostępny pod adresem:  https://rjwprm.ezdrowie.gov.pl/

Celem funkcjonowania systemu teleinformatycznego RJWPRM jest wsparcie Wojewody w prowadzeniu w postaci elektronicznej Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek, obsługę procesu wpisania do rejestru jednostek z urzędu, proces weryfikacji danych Jednostek Wspierających oraz procesy udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.

Podstawy prawne

Akt prawny regulujący działanie systemu RJWPRM: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2019 r. poz. 993) dostępny pod adresem: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2019, poz. 993).

Jak możemy pomóc?

Dane kontaktowe administratora technicznego RJWPRM:

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departamentu Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia, na adres: dep-db@mz.gov.pl.

Logowanie do systemu

Logowanie jest realizowane za pomocą Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).

Link do rejestracji nowego konta na platformie jest dostępny pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl/.

Pliki do pobrania