System Monitorowania Kształcenia

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych było uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.

  

Zalecane przeglądarki

Informujemy, że System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został przygotowany na wersje desktopowe. W związku z powyższym system może nie działać prawidłowo na urządzeniach mobilnych. Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Internet Explorer.

  

Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo: smk‑serwis@cez.gov.pl.

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

  

Podręcznik użytkownika SMK

Założenie konta i logowanie do systemu  


Pobierz Pobierz

Pliki do pobrania